Artist Management

Het managen van een artiest kent vele gebieden: Het verzorgen van de administratie, het dealen met platenmaatschappij en opdrachtgevers, de aansturing van pluggers, het ontwikkelen van ideeën, het maken van financiële deals met muzikanten en crew, het verzorgen van de online marketing (sociale media), de verzorging van het tourmanagement, het soms voeren van de ‘niet zo leuke’ gesprekken met derden.

Dit betekent niet dat managen altijd alle gebieden betreft. Bv. alleen het verzorgen van de administratie is mogelijk, of het leveren van een tourmanager. Samen bepalen we waar de mogelijkheden liggen.

Het (nieuwe?) Werken

Met sommige partijen werken we op een minder voor de hand liggende manier samen. Zo zijn we voor Oorlogswinter de Musical niet alleen impresariaat maar hebben we ook samenwerkingspartners gezocht om de voorstelling financieel mogelijk te maken en spelen we een co-producerende rol.

Onze collega Hedwig heeft vorig seizoen twee dagen bij het Posthuis Theater te Heerenveen gewerkt, om zo de andere kant van promotie en publiciteit eigen te maken. Op deze manier kunnen we de werkwijze van theaters beter analyseren en theaters straks ook de werkwijze van impresariaten. Het doel is om samenwerkingen transparanter en toegankelijker te maken.

Als impresariaat werken we samen met Ad Fumdum Software aan Get a Ticket, een kaartverkoopsysteem dat is ontwikkeld vanuit de visie van het theater.

Naast deze gegeven voorbeelden spelen we met de volgende onderwerpen:
– Samen voor een resultaat gaan en durven te investeren, succes van een project wordt op deze manier interessant voor alle meewerkende groepen, niet alleen voor de opdrachtgever.
– Werken waar gewerkt kan worden, het zogeheten “urban nomading”, je eigen werk doen op een andere locatie. Praktische voorbeelden zijn in een theater, bij een andere bureau of in een koffiehuis
– “Voorop lopen in digitale verkoop” via Tourmail. Tourmail maakt onze manier van werken transparant en geautomatiseerd.
– Samen met AT-Theater een paar dagen Oerol mee maken op Terschelling. Dit hebben we in 2010 ook gedaan, onze gedeelde interesse in de theaterwereld en het Oerolfestival maakten dit een zeer geslaagde midweek.